0312 232 07 17

Drama Atölyesi


Aktivite İçeriği

Drama atölyesi yaratıcılıklarının ön plana çıkarılmasıdır. Drama teknikleri ile birlikte amaç, yaratıcı çalışmalar ve aktif beden hareketleriyle özgüven geliştirme, kendinin ve yeteneklerinin farkına varma, sosyalleşme, kendini ifade etme biçimini geliştiren çocuklar, bireyler ve gençlere yol açabilmektir. Atölyeler kalıcı bir programdan çok dinamik oyun geleneği geliştirmeyi amaçlamaktadır. Çocukların karşılaştıkları durumlarda, kendinden daha büyük, daha küçük, daha yaratıcı yada daha girişken olanlarla normal iletişim geliştirmelerini, drama teknikleri ile de geliştirmek bu atölyelerin çalışma ilkesidir.